Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

شرایط و توضیحات پست سازمانی

نام پست

پشتیبان شبکه و نرم افزار

   

سطح تحصیلات

فوق دیپلم و بالاتر

گرایش های مورد نیاز

نرم‌افزار ، سخت‌افزار ، برق ، الکترونیک

جنسیت مورد نیاز

زن و مرد

نوع استخدام

قراردادی

نوع بیمه

در سال اول خویش فرما و بعد از آن متناسب با قرارداد

حقوق و مزایای تعریف شده

 

سه ماه اول

 

کارورزی

 

در صورت قبولی در ازمون

حقوق دریافتی

حقوق استاندارد تخصصی شرکت

 

شرح وظایف:

در این پست پس از طی ۳ ماه آموزشی و پس از به دست آوردن حد نصاب نمره در امتحان نهایی متخصص وارد فاز اجرایی شده که شرایط درماههای بعد از آن بدین صورت است.

روزهای کاری

ساعات کاری

ساعت ناهار

شنبه تا چهارشنبه

08:30 تا 16:30

با صلاحدید مدیر گروه حداکثر 1 ساعت

پنجشنبه

08:30 تا 14:30

با صلاحدید مدیر گروه حداکثر 1 ساعت

محل کار:

موقعیت کاری بر اساس پروژه های مربوطه مشخص می گردد و در هر روز هفته تا حد اکثر 3 مکان متفاوت متغیر می‌باشد.تکنسین مربوطه در ساعت مقرر وارد شرکت و یا محل مورد نظر کارفرما شده و پس از انجام مصاحبه با کارمندان مربوط به پروژه ، شرح وظایف درخواست شده توسط مدیر مربوطه را انجام خواهد داد.پس از پایان ساعت مقرر و نوشتن گزارش کارکرد آن روز و ارسال آن به صورت الکترونیکی به مدیر مربوطه،متخصص محل پروژه را ترک می‌کند .با هماهنگی مدیر گروه یک روز در هفته در محل مرکزی شرکت جلسه‌ای بر ای گزارش حضوری و تبادل نظرات برقرار می گردد.