سرورهای تقسیم کننده اینترنت

بیشتر اماکن بزرگ و جاهایی که از شبکه‌های اینترنتی استفاده می‌کنند احتیاج به سرور تقسیم کننده اینترنت دارند تا سرعت در آن مجموعه ها مدیریت شود . به طور مثال برای یک شرکت چندین نفری اگر اینترنت را تقسیم نشده به افراد بدهیم همانند چندین زمین کشاورزی است که برداشت آب ورودی برای آن‌ها به صورت آزاد انجام می‌گیرد و اگر یکی از زمینها سهوی و یا عمدی میزان برداشت بیشتری داشته باشد آب به زمینهای دیگر نخواهد رسید.

برای برطرف کردن این مشکل در سازمانها و شرکتها سرورهایی مخصوص تقسیم اینترنت ویا Internet shaping server مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این سرورها در این سیستم عاملها ارایه می‌گردند :

 • Mikrotik

 • Microsoft windows

 • Linux

نصب این سرورها بر اساس کاربری‌های لازم انجام می‌گیرد و به صورت کلی امکانات ذیل را رایه می دهند:

 • تعیین نام کاربری و رمز عبور برای هر کاربر

 • تعیین مدت زمان کار برای هر کاربر

 • مشخص کردن روزهای مجاز در هفته برای استفاده اینترنت

 • تعین میزان سرعت مجاز در ساعات مختلف

 • تعیین اولویت در میزان مصرف اینترنت

 • چاپ اینترنت کارتهای ساعتی و یا حجمی برای هتلها و رستورانها

 • ارایه گزارش‌های مصرف و ساعات استفاده بر اساس هر کاربر

 • مدیریت اتصال به شبکه‌های بیسیم