بازدید متخصصان شرکت از نمایشگاه الکامپ

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک (ایران الکامپ ۲۰۱۸) از ششم تا نهم مردادماه در فضایی بالغ بر ۳۰ هزار مترمربع در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید.در این نمایشگاه آخرین دستاوردها و خدمات حوزه فناوری اطلاعات در بخش های مختلفی از جمله استارتاپها، تولید کنندگان گیم، ارائه دهندگان خدمات محتوا، شرکت های بانکداری و پرداخت الکترونیکی، شرکت های ارائه دهنده تلفن اینترنتی، شرکت های ارئه دهنده خدمات مدیریت منابع سازمانی و تولید کنندگان تجهیزات الکترونیکی به نمایش گذاشته شد.

Offline Page

 

There is a possibility to disable access to the front of your site.

How to enable the offline page?
Step 1: Go to "System -> Global Configuration -> Site".
Step 2: Click on "Yes" for "Site Offline" option.
Step 3: Fill in a text for "Offline Message" to give your visitors some explanation about why your website is unavailable.
Step 4: Click on "Save" to save your settings.

How to customize the offline page?
You need to edit the following file: /templates/jm-services/offline.php