با سلام

در عصر اطلاعات و یا شاید در پایان این عصر قرار داریم . گرچه تواناییهای بشر چندین برابر شده است ولی نکته اساسی در این است که آیا ما توانسته ایم به حد مطلوب از این تواناییها استفاده نماییم؟

از ظهور رایانه ها مدت زیادی سپری نشده است ولی آنچنان دگرگونی در گستره علوم به وجود آمده که تصور آن تا همین 40 سال پیش غیر ممکن می نمود .

کشور ما نیز از این رشد مستثنی نبوده و در بعضی موارد نیز پیشتاز بوده ولی نداشتن برنامه ای تدوین شده و همچنین نبود بسترهای اطلاعاتی مناسب رشد در زمینه IT را کند نموده است.

گروه نرم افزاری فردنیا در سال 79 با اتکا به نیروی جوان و تفکر خلاق این نیرو پای در عرصه نرم افزاری کشور نهادند و کار خود را با شرکت در پروژه بیمارستان صدر آغاز نمودند.

عرصه فعالیت در سیستم نرم افزار به قدری وسیع بود که برنامه ریزی مدون و از پیش تعیین شده ای را طلب می نمود. به یاری پروردگار اکنون که در این برهه از زمان قرار داریم پروژه های متنوعی توسط گروه انجام و یا در انجام آنها گروه مشارکت کرده است که در ذیل بخشی از آنها لیست شده است . برای کسب اطلاعات تکمیلی می توان به بخش مورد نظر از منو بالا استفاده نمود.

نرم افزار

سخت افزار

مشاوره و آموزش

نرم افزار

انواع programming در سیستم های OOP

سیستم بیمارستانی بیمارستان صدر

ساخت انواع سایتهای تحت asp و java

سایت شرکت بازرگانی کارون

سایت شرکت اندیشه پویا

انجام انواع پروژه های دانشگاهی و مشاوره در آنها

در این راستا رسالت گروه بر مشاوره و کمک در این سیستم ها ست نه انجام آنها.

سخت افزار

طراحی و پیاده سازی انواع شبکه های LAN و WAN در سطوح مختلف کابل مسی و نوری و سیستمهای بی سیم.(cable ,fiber optic ,wireless)

مشارکت در طرح شبکه سینما فرهنگ

مشارکت در طرح شبکه شرکت اسالیب

مشارکت در طرح شبکه بیمارستان صدر

مشارکت در طرح شبکه شرکت فن آوران جهت

تهیه سیستمهای سخت افزاری و مشاوره در تهیه آنها اعم از سیستمهای همراه (laptop) و سیستمهای PC

با امید توفیق خدمت در این عرصه

مدیریت شرکت مهندس امین حسین زاده فردنیا